Ферментні препарати


Ферментні препарати

Термін «фермент» походить від латинського слова fermentum – закваска. Поряд з цим поняттям використовується рівноцінний термін «ензим» (en zyme – в дріжджах) грецького походження.

Ферменти – це біологічні каталізатори, що викликають багаторазове прискорення біохімічних реакцій, які забезпечують зміну хімічного складу і властивостей поживних речовин.

Ферменти – прискорювачі реакцій, але при цьому самі вони не входять до складу кінцевих продуктів реакцій.

Ферментів, що виробляються в організмі тварин і птахів, недостатньо для повноцінного засвоєння поживних речовин рослинного походження. Так, наприклад, свині не здатні засвоїти більше 15-25% спожитого корму.

Основним завданням кормових ферментів є підвищення цінності корму за рахунок звільнення слабодоступної частини поживних речовин в кормовій сировині і усунення дії антипоживних чинників.

Основна біологічна дія кормових ферментів полягає в наступному:

– поліпшується засвоєння білків і вуглеводів корму за рахунок руйнування клітинних оболонок;

-підвищується активність власних травних ферментів і процесів всмоктування, поліпшується мікробіологічне середовище шлунку за рахунок зниження в’язкості;

-поновлюється дефіцит травних ферментів на ранніх стадіях розвитку, а також при стресі.

У свою чергу ці біологічні ефекти призводять до поліпшення господарсько-корисних і екологічних показників виробництва:

– більш повно засвоюються поживні речовини і енергія корму. Фактична поживність раціону зростає на 5 – 10%;

– знижуються витрати корму на отримання одиниці продукції на 5 – 15%;

– зростає продуктивність при незмінних раціонах;

– можлива заміна дорогих компонентів корму на більш дешеві без зниження продуктивності;

– знижується рівень інфекційних захворювань і потреба в антибіотиках;

– зменшується обсяг і вологість екскрементів; та ін.

Для збагачення комбікормів і раціонів сільськогосподарських тварин використовують моно- і мульти- ферментні препарати:

Моноферментні – у складі один фермент (наприклад: протеаза або амілаза або фітаза та ін.), що впливає на один вид субстрату

Мультиферментні (поліферментні, мультиензимні) – в складі три і більше ферментів в різному поєднанні.

Останнім часом отримують більшого поширення Поліферментні препарати (мультиензимні композиції), що мають ряд переваг:

– Максимальний набір активностей, діє одночасно на кілька типів і видів субстратів, що підвищує їх ефективність;

– Ферменти підібрані в оптимальному співвідношенні, не знижуючи, а посилюючи активності один одного, працюючи в широких діапазонах умов середовища шлунково-кишкового тракту;

– Дозволяють зробити більш точний розрахунок рецептури по одній загальній матриці;

– Краще розподіляються в кормі, ніж моноферменти, укладені в самостійні мікрогранули (капсули);

– Істотно дешевше окремих ферментних препаратів за сукупною вартістю.

NATUZYME®

ПКБ-03

ПКБ Активо

Roxazyme